wtorek, 23 lipca

Uczymy się kaszubskiego #3

Poznaliśmy już litery w alfabecie kaszubskim. Przyszedł czas na cyfry i liczby.

Cyfry po kaszubsku..

Kaszubskie liczebniki są w piśmie i mowie podobne do polskich odpowiedników, a cyfry 1 i 2 zapisujemy dokładnie tak samo.

Od 0 do 9 liczymy:

nul, jeden, dwa, trzë, sztërë, piãc, szesc, sétmë, òsmë, dzewiãc

… i liczby

Liczby 10 do 20 i kolejne okrągłe liczby aż do 100 wyglądają następująco:

dzesãc, jednôsce, dwanôsce, trzënôsce, sztërnôsce, piãtnôsce, szesnôsce,

sétmënôsce, òsmënôsce, dzewiãtnôsce, dwadzescë, trzëdzescë, sztërdzescë,

piãcdzesąt, szescdzesąt, sétmëdzesąt, òsmëdzesąt, dzewiãcdzesąt.

W przypadku liczb pomiędzy poszczególnymi dziesiątkami występują dwa sposoby ich tworzenia:

  • 21 to dwadzescë jeden lub jeden dwadzescë
  • 35 to trzëdzescë piãc lub piãc trzëdzescë
  • 55 to piãcdzesąt piãc lub piãc piãcdzesąt

Znacznie częściej spotkamy się z pierwszym zapisem.

Kolejno mamy, licząc co 100, następujące liczby:

sto, dwasta, trzësta, sztëresta, piãcset, szescset, sétmëset, òsmëset, dzewiãcset, tësąc.

  • 150 to półtorasta lub sto piãcdzesąt

Wyliczanka

Na Kaszubach funkcjonowały różne wyliczanki, którymi dawniej dzieci rozpoczynały zabawę. Jedna z nich, którą miałem okazję poznać na początku swojej przygody w zespole, była poniższa:

Jeden, dwa, zdechła pchła,

trze, sztërë, zdechłe mërë,

piãc, szesc, nie chcałë lezc,

sétmë, òsmë, gdzeż më jesmë,

dzewiãc, dzesãc, tu më jesmë.

Jeden, dwa, zdechła drëdżi pchła

Jeżeli znasz jakąś regionalną wyliczankę – podziel się z nią w komentarzu.

Zobacz również pozostałe lekcje języka kaszubskiego:

Może Ciebie również zainteresować:

Spojrzenie z bliska na słowackie stroje ludowe

Ważnym elementem kultury słowackiej są tradycyjne stroje ludowe, które odzwierciedlają bogactwo historii i regionalnych różnic. Słowackie stroje ludowe są niezwykle różnorodne ze względu na specyfikę...

Mazur - tradycja, historia i współczesne odniesienia

Taniec mazur jest jednym z najbardziej znanych tańców narodowych Polski. Jest on nierozerwalnie związany z polską tradycją i historią. Mazur jest tańcem wywodzącym się z Mazowsza, regionu w cent...

Jak twórczo wykorzystać tradycje folkloru polskiego w projektowaniu wnętrz?

Współczesne projekty wnętrz często sięgają po inspiracje z różnych źródeł, a jednym z nich może być tradycyjny polski folklor. Wykorzystanie elementów folkloru w projektowaniu wnętrz to doskonał...

Zaklęte w piosenkach: polski folklor jako źródło inspiracji muzycznej

Folklor polski to bogactwo tradycji, kultury i historii, które można odnaleźć w pięknych i poruszających pieśniach ludowych. Jest on nie tylko ważnym dziedzictwem narodowym, ale także niezwykły...

Zaklęte w piosenkach: Folklor polski jako źródło inspiracji muzycznej

Folklor polski jest niezwykle bogaty i różnorodny. To skarb, który przechowuje tradycje, historie i ducha naszego narodu. Od wieków pieśni, tańce i melodie przekazywane są z pokolenia na pokolen...

Odkrywaj folklor: Fascynujące tradycje i tańce z różnych regionów świata

Każdy region świata ma swoje unikalne tradycje, kultury i dziedzictwo. Jednym z najbardziej fascynujących aspektów tych różnorodności jest folklor, który obejmuje tradycje muzyczne, taneczne i h...

Bałkańskie melodie - "Ederlezi"

"Ederlezi" to popularna tradycyjna pieśń ludowa mniejszości romskiej na Bałkanach. Piosenka ma swoją nazwę od Ederlezi - wiosennego święta z okazji powrotu wiosny, świętowanego szczególnie przez R...

Czardasz - taniec węgierski

Csárdás, Czardasz - to tradycyjny węgierski taniec ludowy, którego nazwa pochodzi od csárda (starego węgierskiego terminu dla tawerny). Powstał na Węgrzech i został spopularyzowany przez zespoły muzy...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *