sobota, 10 czerwca

Uczymy się kaszubskiego #3

Poznaliśmy już litery w alfabecie kaszubskim. Przyszedł czas na cyfry i liczby.

Cyfry po kaszubsku..

Kaszubskie liczebniki są w piśmie i mowie podobne do polskich odpowiedników, a cyfry 1 i 2 zapisujemy dokładnie tak samo.

Od 0 do 9 liczymy:

nul, jeden, dwa, trzë, sztërë, piãc, szesc, sétmë, òsmë, dzewiãc

… i liczby

Liczby 10 do 20 i kolejne okrągłe liczby aż do 100 wyglądają następująco:

dzesãc, jednôsce, dwanôsce, trzënôsce, sztërnôsce, piãtnôsce, szesnôsce,

sétmënôsce, òsmënôsce, dzewiãtnôsce, dwadzescë, trzëdzescë, sztërdzescë,

piãcdzesąt, szescdzesąt, sétmëdzesąt, òsmëdzesąt, dzewiãcdzesąt.

W przypadku liczb pomiędzy poszczególnymi dziesiątkami występują dwa sposoby ich tworzenia:

  • 21 to dwadzescë jeden lub jeden dwadzescë
  • 35 to trzëdzescë piãc lub piãc trzëdzescë
  • 55 to piãcdzesąt piãc lub piãc piãcdzesąt

Znacznie częściej spotkamy się z pierwszym zapisem.

Kolejno mamy, licząc co 100, następujące liczby:

sto, dwasta, trzësta, sztëresta, piãcset, szescset, sétmëset, òsmëset, dzewiãcset, tësąc.

  • 150 to półtorasta lub sto piãcdzesąt

Wyliczanka

Na Kaszubach funkcjonowały różne wyliczanki, którymi dawniej dzieci rozpoczynały zabawę. Jedna z nich, którą miałem okazję poznać na początku swojej przygody w zespole, była poniższa:

Jeden, dwa, zdechła pchła,

trze, sztërë, zdechłe mërë,

piãc, szesc, nie chcałë lezc,

sétmë, òsmë, gdzeż më jesmë,

dzewiãc, dzesãc, tu më jesmë.

Jeden, dwa, zdechła drëdżi pchła

Jeżeli znasz jakąś regionalną wyliczankę – podziel się z nią w komentarzu.

Zobacz również pozostałe lekcje języka kaszubskiego:

Może Ciebie również zainteresować:

Zaklęte w piosenkach: Folklor polski jako źródło inspiracji muzycznej
Folklor polski jest niezwykle bogaty i różnorodny. To skarb, który przechowuje tradycje, historie i ducha naszego narodu. Od wieków pieśni, tańce i melodie przekazywane są z pokolenia na pokolen...
Odkrywaj folklor: Fascynujące tradycje i tańce z różnych regionów świata
Każdy region świata ma swoje unikalne tradycje, kultury i dziedzictwo. Jednym z najbardziej fascynujących aspektów tych różnorodności jest folklor, który obejmuje tradycje muzyczne, taneczne i h...
Bałkańskie melodie - "Ederlezi"
"Ederlezi" to popularna tradycyjna pieśń ludowa mniejszości romskiej na Bałkanach.Piosenka ma swoją nazwę od Ederlezi - wiosennego święta z okazji powrotu wiosny, świętowanego szczególnie przez R...
Czardasz - taniec węgierski
Csárdás, Czardasz - to tradycyjny węgierski taniec ludowy, którego nazwa pochodzi od csárda (starego węgierskiego terminu dla tawerny). Powstał na Węgrzech i został spopularyzowany przez zespoły muzy...
Dożynki - święto zakończenia żniw
Dożynki, nazywane także obżynkami, okrężnem lub wieńcowinami, to ludowe święto związane z zakończeniem żniw. Żniwa to okres wyjątkowo ważny dla ludzi na wsi. Od tego, ile plonów zbiorą, zależało ich ...
Noc Świętojańska
Noc Kupały, nazywana też nocą kupalną, kupalnocką, kupałą, Sobótką, Nocą Świętojańską, to słowiańskie święto związane z letnim przesileniem Słońca. Jest ono obchodzone w czasie najkrótszej nocy w rok...
Polska rzeźba ludowa
Polska rzeźba ludowa to dziedzina sztuki ludowej, która rozwijała się na ziemiach polskich wśród niższych warstw społeczeństwa od końca średniowiecza do połowy XX wieku.Figuralna rzeźba religijna...
Południca – słowiański demon
W polskiej kulturze ludowej była obecna wiara w istnienie demonów, kojarzonych ze zjawiskami atmosferycznymi, przyrodniczymi, czy dotyczącymi życia społecznego.PołudniceWedług wierzeń słowiań...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *